Perla Shkodrane - Welcome

You are not connected. Please login or register

ILAÇI KUNDËR PLEQËRISË BRENDA PESË VJETËSH

Shko poshtë  Mesazh [Faqja 1 e 1]

1 ILAÇI KUNDËR PLEQËRISË BRENDA PESË VJETËSH prej Tue Jun 07, 2011 10:21 pm

Rilindd

avatar
Antar/e Sapoardhur
Antar/e Sapoardhur
ILAÇI KUNDËR PLEQËRISË BRENDA PESË VJETËSH

Kjo materie ka aftësi që të mblidhet në qendrat energje tike të qelizës - me mitokon dri dhe neutralizon format ak tive të bashkimit të oksigjenit, të cilat shkatërrojnë indet dhe konsiderohen përgjegjëse për shumë ndryshime që lidhen me pleqërinë në organizimin e njeriut.

Preparati më i ri farmaceutik për pengimin e ndryshimeve të plakjes në organizmin e nje riut dhe sëmundjeve që vijnë me këtë moshë, mund të gjen det në shitje në barnatoret ruse brenda pesë vjetëve, ka dekla­ruar autori i këtij ilaçi, akade miku rus Vladimir Skulachov. "Mund të flasim për një afat prej pesë vitesh", ka deklaru ar Skulachov, duke u përgjig jur në pyetjen se kur do të fi lloj prodhimi i ilaçit kundër së mundjeve të pleqërisë por edhe vet pleqërisë.
Akademiku Skulachov, i ci li është edhe dekan i fakulte tit për bio-inxhinieri dhe bio-in formatikë të universitetit shte tërorë të Moskës "Lomonosov", së bashku me kolegët e tij në kuadër të universitetit ka the meluar kompaninë "Mitotex", e cila do të përsosë preparatin në bazën e antioksiduesit të zbu luar SkQl.
Kjo materie ka aftësi që të mblidhet në qendrat energje tike të qelizës - me mitokon dri dhe neutralizon format ak tive të bashkimit të oksigjenit, të cilat shkatërrojnë indet dhe konsiderohen përgjegjëse për shumë ndryshime që lidhen me pleqërinë në organizimin e njeriut. Antioksiduesit e tjerë të njohur, nuk mund të mblid hen në mitokondri, për çka për arritjen e efektit nevojiten doza të mëdha, çka lidhet me efektet anësore.

SkQ1 zgjat jetën dhe parandalon sëmundje të shumta

Eksperimentet e shumta në kafs hët laboratorike, kanë treguar se SkQl e zgjatë jetën, është efi kas në preventivë dhe kurim të sëmundjeve të pleqërisë; siç janë disa sëmundje kardiovaskulare, osteoporoza dhe artri tit reumatik, por edhe të disa llojeve të kancerit. Kompania "Mito tex" edhe më herët ka njoftuar fi llimin e fazës së dytë të testeve klinike të ilaçit të parë në bazën "e jonit të Skulachov-it" - pikat e syve kundër glaukomës, i ci li në barnatoret ruse do të gjen det brenda një viti. Mirëpo, Skulachov ka theksuar se për për sosjen e preparateve të ardhsh me, nevojitet më shumë kohë. Farmakologët kërkojnë që ila çi të jetë stabil brenda një viti, çka paraqet problem, për shkak të aktivitetit të materies. Prak tikisht tashmë e kemi zgjidhur këtë problem dhe shpresojmë se së shpejti do të bëjmë patenti min e prodhimit tonë", ka thek suar ai. Ai ka shtuar se testimet klinike të veprimit sistematik të ilaçit të ri, do të jenë ndjeshëm më të gjata se sa në rastin e pi kave për sy. Studimet kanë tre guar se nëse materia përdoret në sy, ajo edhe aty mbetet, duke mos u përhapur tutje në organi zëm. Në rastin me tableta, pre parati do të përhapet dhe janë të nevojshme studimet e efek teve të saj të padëshirueshme.

Mbrapsht në krye  Mesazh [Faqja 1 e 1]

Drejtat e ktij Forumit:
Ju nuk mund ti përgjigjeni temave të këtij forumi